Odklad účinnosti části stavebního zákona i příprava jeho změny budí obavy

Svazy a Asociace se již několik měsíců snaží vyvolat odbornou relevantní diskusi nad odkladem účinnosti stavebního zákona a nad návrhem jeho pozměněné podoby. Bohužel marně. Na opakovanou výzvu k jednání nepřišla od ministra pro místní rozvoj Mgr. Ivana Bartoše /MMR/ žádná reakce. Stejně tak jako od předsedy vlády a ministra dopravy. Situace je přitom kritická, a to nejen s ohledem na dlouhodobou krizi výstavby bytů v České republice, ale také s ohledem na její další zesílení způsobené migrační krizí z válkou postižené Ukrajiny. Pomalá je také výstavba infrastruktury, chybí logistické areály, váznoucí výstavba brzdí také průmysl. Detail novinky

Jsme rok od zastavení povolování všech staveb v České republice?

Odklad účinnosti části stavebního zákona, který do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky posílá Vláda České republiky, vzbuzuje velké pochybnosti. Ve svém důsledku může za rok zastavit celý proces povolování staveb v České republice. A to nejen bytů, komerčních či logistických objektů, ale také infrastrukturních staveb. Tedy silnic, dálnic, železnic a mnohého dalšího. Důvodem je legislativní lapsus: předložený návrh zákona totiž předpokládá jen odklad části stavebního zákona, zcela ale pomíjí nezbytnost odložit také účinnost změnového zákona, který je s ním úzce svázaný. Za kontroverzní lze považovat také obejití Legislativní rady vlády a absenci standardního meziresortního řízení. Detail novinky

Více bytů na papíru je dobrý signál, aby je měl ale kdo a z čeho stavět

Statisticky vysoká čísla nově zahájených a povolených bytů v Praze za rok 2021 vyvolávají optimismus, že bychom mohli být na počátku konce bytové krize, která se postupně z hlavního města dostala i do dalších českých regionů. Předně – jedna vlaštovka, jaro nedělá. Podstatné tedy je, zda se jedná o statistickou jednoletou výjimku, nebo zda se jedná o trend. A pokud se jedná o trend, a bytů se bude i v dalších letech povolovat více, je nutné upozornit na zásadní limitaci budoucí výstavby: není materiál a nejsou lidé. Detail novinky

Konference Brownfieldy 2021: Naděje a příležitosti pro brownfieldy

Více než 200 účastníků a 20 vystupujících zaplnilo bývalá kasárna v Českém Krumlově, aby diskutovali přítomnost i současnost českých brownfieldů. Konference Brownfieldy 2021, pořádaná Asociací developerů České republiky a Kateřinou Kubizňákovou, navazovala na úspěšné předchozí dva ročníky. Představila, jak se daří rozvíjet zanedbaná území v České republice, jaké jsou v této oblasti trendy či možnosti z hlediska podpory státu.  Především byla konference jedinečnou příležitostí pro setkání všech aktérů, kteří jejich další vývoj ovlivňují – představitelů státu, samospráv, veřejných a soukromých investorů. Detail novinky

Požadavky na parkování elektromobilů zdraží byty o stovky tisíc

Od 7. září probíhala třídenní konference České parkovací asociace. Největší debatu více než stovky účastníků vzbudila prezentace na téma nových předpisů, norem a vyhlášek při výstavbě bytů a přidružených parkovacích míst pro elektromobily. Novela vyhlášky, která má vejít v platnost 12. listopadu 2021, může zdražit každý nový byt podle prvotních odhadů o 800 tisíc až 1,5 milionu korun. Smyslem novely vyhlášky 268 o technických požadavcích na stavby je zajistit u nově vystavěných bytů také dobíjecí místa pro elektromobily. Detail novinky

Nový stavební zákon neruší všechny stavební uzávěry

Nový stavební zákon nezruší všechny stavební uzávěry, jak tvrdí Praha. Zruší se jen nevyřešené stavební uzávěry starší 15 let. Což je v pořádku – protože stavební uzávěra má být nástrojem výjimečným a časově omezeným. Právní úprava reaguje na ustálenou judikaturu.

Detail novinky

Schválení nového stavebního práva je pro ČR zásadním momentem

Schválení rekodifikace stavebního práva Poslaneckou sněmovnou je důležitým signálem pro občany České republiky, pro developery, ale také pro zahraniční investory. Ti naši republiku dlouhodobě obcházeli právě kvůli byrokratickému marastu, se kterým jsme se zde dosud museli potýkat. Rekodifikace sama o sobě není řešením všech problémů, které ve stavebnictví jsou, je ale prvním krokem k jejich postupné nápravě.

Je velmi důležité, že k přijetí legislativy došlo právě nyní, kdy se musíme připravovat na postpandemické období. Development hraje v ekonomické každého státu velmi důležitou roli, a to jak přímo, tak díky zásadnímu multiplikačnímu efektu také zprostředkovaně. Bude proto extrémně důležitým pro následující roky a české hospodářství a pro to, jak bude ČR v evropském kontextu v dalších letech úspěšná.

Začátek práce na tomto záměru začala v roce 2017, samotná práce na rekodifikaci potom v roce 2019 věcným záměrem a následně paragrafovaným zněním.  Jakkoli ještě zbývá Senát, případné přehlasování vráceného zákona a následně podpis prezidenta republiky, věříme, že dnešní schválení je signifikantním krokem, který naznačuje, že celá norma během následujících týdnů projde tímto finálním stadiem a vstoupí v platnost. 

V České republice netrpíme (jen) krizí bydlení, ale krizí ve výstavbě. Nabobtnalá byrokracie, nekonečná napadání, odvolávání a soudy. Úřady, které nejsou náležitě vybavené. Normy pro normy, nikoli pro kvalitu výstavby. Zmatek, chaos. To vše přináší pomalou a drahou výstavbu. V soukromém sektoru především bytů, ve veřejném silnici, dálnic, železnic, infrastruktury obecně. To vše nelze změnit drobnou úpravou, ani více drobnými úpravami. To vše dnes Poslanecká sněmovna podpořila komplexně.

Ocenit lze především sjednocení legislativy do jednotné soustavy státní stavební správy, zavedení základních principů integrace, důraz na lhůty v řízení, jakkoli je otázkou, zda optimálně je řešena jejich skutečná vymahatelnost. Pro všechny, a pro stát především je důležité prosazení odstranění složitého a neefektivního modelu správního i soudního přezkumu závazných stanovisek a podkladových rozhodnutí či zamezení opakovanému vracení řízení na 1. stupeň. Velmi positivně lze hodnotit také návrh principu digitalizace – stavební agenda bude fakticky první oblastí státní správy, která se dočká skutečného digitálního workflow. 

Asociace developerů po celou dobu přípravy Rekodifikace stavebního práva v ČR poskytovala expertní součinnost Hospodářské komoře České republiky, která byla součástí odborných skupin MMR a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Asociace developerů na výstavě Udržitelná Praha od 10.6. do 30.6. ve Výstavní síni Mánes

Výstava si klade za cíl ukázat problematiku i prostředky, kterými lze dosáhnout udržitelného rozvoje hlavního města ČR. Přijďte se podívat na Výstavu Udržitelná Praha, která proběhne v termínu od 10.6. do 30.6. ve Výstavní síni Mánes na Praze 1. Architektura v tomto ohledu sehrává a bude sehrávat klíčovou roli dotýkající se každého aspektu života ve městě.

Udržitelnost rozvoje města tvůrci výstavy staví jako protiklad významu zakonzervování stavu, ve kterém se v tu či onu dobu město nachází. Podstatou moderních metropolí je neustálý rozvoj. Růst průmyslu a obchodu, pohyb pracovní síly na krátké vzdálenosti či velké celky schopné poskytovat odborné, infrastrukturní a informační zázemí, to vše jsou aspekty utvářející charakter velkých měst.  Do metropolí proudí lidé, zboží a suroviny, z jeho bran se pak všemi směry vydávají výrobky, technologie, odborníci apod. Město se stává místem, kde se koncentruje energie, výkon a prosperita. To vše se neustále mění a vyvíjí. Čím rychlejší koloběh, tím větší výkonnost městského organismu. Tím horší jsou ovšem životní podmínky pro stálé i přechodné obyvatele metropole. V tom také tkví problém udržitelnosti a paradox vývoje – tedy udržet město obyvatelné pro ty, jenž vytvářejí jeho prosperitu a dynamiku vývoje.

Udržitelnost není z pohledu jeho obyvatel synonymem pro přežívání tak, jak ho známe z ranní historie měst. Dnešní udržitelnost má kvalitativní hodnotu – proti rozvoji prostředků práce staví rozvoj životního prostředí tak, aby v něm mohli žít a rozvíjet se i jeho obyvatelé.  A co více, aby se v něm cítili spokojenější a šťastnější. Jedině takoví lidé pak mohou přinášet další kladnou energii potřebnou k dalšímu rozvoji města. Prostředky k takovému rozvoji jim ale zase může nabídnout jedině prosperující komunita – město. Zde se paradox uzavírá a přechází k praktickému významu pojmu.

Průzkumy i zkušenosti hovoří o tom, že lidé touží navrátit se – jak je často zdůrazňováno, zpět k přírodě. Méně se již v této souvislosti hovoří o tom, že se přitom ale nechtějí vzdávat svých městských vymožeností, na které jsou po generace zvyklí či za kterými se do metropolí přistěhovali. Slovo zpět je v tomto smyslu tedy spíše nic neřešícím romantickým podobenstvím, než skutečným vyjádřením potřeby a možností. Ostatně, kdo ví, zda bychom se do té přírody ještě nazpět všichni vešli. 

Řešením tedy není, jak se vracet „zpět“, ale jak tyto potřeby, přání, touhy a problémy vyřešit ve složitém mikrokosmu města dnes a do budoucna. Pokud je na tyto výzvy někdo schopen dát komplexní odpověď, pak je to architektura.  Je to jediný obor kompaktně sdružující všechny problémy života metropole i jedince v ní.   

Co tedy takto rozklíčovaný pojem udržitelnosti znamená pro dnešní a budoucí vývoj metropole? Jaká je výzva pro architekty a tvůrce přeměňující tvář města a budující jeho podmínky pro život příštích generací? Základem je poměrně jednoduchá myšlenka – vnést více přírody do života Prahy. Znamená to zaměření na veškeré projekty vnášející do Prahy více zelených ploch, více zelené architektury a více inspirativní invence pomáhající rozvoji přírody a zachování přírodních zdrojů v hlavním městě. Reprezentují je ukázky reálných řešení, která se stanou součástí života Pražanů.

Expozice bude realizována v úzké spolupráci s hlavním městem Praha a jednotlivými městskými částmi. Přirozenou součástí této expozice budou i různé architektonické projekty. Expozice není o fabulaci teorii a dílčích restrikcích, ale o konkrétních a systémových opatřeních, které prokazatelně pomohou vyrovnat se v životním prostředí jiným vyspělým metropolím. Které umožní Pražanům lépe dýchat a lépe se cítit každý den.

Zdroj: http://www.architectureweek.cz/udrzitelna-praha-2021/

 

Konec byrokratického pekla? Nový stavební zákon je šancí pro všechny občany

Návrh stavebního zákona, na kterém Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje intenzivně poslední čtyři roky, čeká dnes třetí čtení v Poslanecké sněmovně. Všem obyvatelům naší země tak svítá naděje, že se konečně dočkají moderní a radikální legislativní změny, která výrazně zkrátí stavební řízení. Odstraní neúnosnou byrokratickou zátěž a vytvoří podmínky pro povolování tolik potřebných bytů, dálnic, silničních okruhů nebo železnic. Návrh nového stavebního zákona na dnešní tiskové konferenci veřejně podpořili Hospodářská komora, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz průmyslu a dopravy nebo Asociace developerů.

 

„Musíme být připraveni na to, že pandemie skončí a budeme potřebovat mít v ruce nástroje pro rychlou obnovu hospodářství. Stavební rozvoj je jednou z klíčových cest, která nás k oživení ekonomiky dovede. To ale nepůjde bez odstranění neprostupné byrokratické džungle, kterou se stavební legislativa postupně stala. Pokud nechceme dalších pět let stavební agónie, musíme nový stavební zákon přijmout ještě v tomto volebním období. Čekat další čtyři roky si už nemůžeme dovolit. Věřím, že budoucnost země bude pro poslance důležitější než to, které straně tento úspěch připadne. O to přece nejde,“ říká Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Vedle rozpohybování ekonomiky je cílem nového stavebního zákona ulehčení života všem občanům, kteří se rozhodnou cokoliv postavit. „Rekodifikace přináší zjednodušení a zrychlení procesů stavebního povolování, které měly ve svých programech před posledními volbami prakticky všechny politické strany. Stavební úřady budou konečně dodržovat lhůty. Model čisté stavební správy přinese jejich zastupitelnost, která dnes neexistuje, ale také nezávislost úředníků na politickém vedení obcí,“ charakterizuje finálně projednávanou normu ministryně Dostálová.

„Budeme stavební zákon navrhovat jako první bod dnes i v pátek. Já jako zpravodaj zákona věřím, že po závěrečné debatě stihneme bez zbytečných stresů projít celou hlasovací proceduru tak, aby zákon na konci této schůze odcházel do Senátu,“ uvedl poslanec Martin Kolovratník. A dodal:  „Pokud bychom se ke stavebnímu zákonu měli vracet po volbách, promarníme strašně moc času. Jsem přesvědčen, že nový stavební zákon je nástrojem, jak skrze investice překlenout ekonomickou krizi.“

 

Hospodářská komora: Je to naděje na skutečnu změnu

„Hospodářská komora se v rámci spolupráce s ministerstvem snažila do připravovaného předpisu vnášet praktické poznatky a pohledy expertů na stavební právo. Naši členové mají bohaté zkušenosti se současným nevyhovujícím a do značné míry limitujícím stavem, což bylo třeba zohlednit v postupně se tvořícím novém konceptu stavebního práva v České republice,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.  „Nejedná se jen o samotné zrychlení a zjednodušení procesu, ale o komplexní přístup k projednávané legislativě, jež dává naději na skutečnou změnu k lepšímu, kterou nezbytně a zoufale české hospodářství pro následující roky potřebuje,“ zdůraznil Dlouhý. Upozornil také na to, že se tímto krokem zahajuje faktická moderní reforma státní správy.

 

SPS: Teď je šance, aby zvítězil zájem celé společnosti

Návrh zákona má podporu také Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS), který sdružuje stovky významných firem. Schválení nového stavebního zákona, který zjednoduší a zrychlí stavební řízení, považuje za naprostou prioritu. „Současné povolovací procesy jsou vleklé a složité, v této oblasti patříme mezi nejhorší země na světě. Pomalý rozvoj i modernizace infrastruktury státu, zejména té dopravní, je toho nejlepším důkazem. To samé platí pro nedostupné a drahé bydlení. Podporujeme tedy přijetí nového stavebního zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu Hospodářského výboru a chtěli bychom touto cestou požádat poslance o totéž. Teď je šance, aby nad partikulárními zájmy skutečně zvítězil zájem celé společnosti,“ apeloval na zákonodárce prezident SPS Jiří Nouza.

 

Svaz průmyslu a dopravy: Nový zákon je základní stavební kámen

„Čeká nás náročné období obnovy hospodářství po pandemii a jednodušší stavební právo bude jeden ze základních kamenů, na kterém můžeme začít stavět. A proto Svaz průmyslu a dopravy České republiky podporuje návrh stavebního zákona v podobě schválené Hospodářským výborem, který se přiblížil našemu záměru jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. Svaz průmyslu aktivně a dlouhodobě spolupracuje při tvorbě a přijetí tohoto klíčového zákona. V případě nepřijetí nového stavebního zákona můžeme očekávat, že další příprava bude trvat opět celé volební období, ne-li déle,“ podotkl František Chalupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Asociace developerů: Stavebnictví je základ zdravé ekonomiky

„Dlouho se o tom hovořilo, nicméně až v posledních třech letech se tento pro Českou republiku zásadní legislativní počin začal naplňovat, až dospěl k projednání Parlamentem České republiky. Je to norma, která vyvolává vášně. Vcelku logicky a pochopitelně – bude se jednat teprve o druhou takto celistvou rekodifikaci právní normy v novodobých dějinách České republiky, která byla připravena, projednána, a pokud vše dobře dopadne, pak i schválena,“ říká Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky.

A kdy jindy než nyní přijmout legislativu, která může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu národní ekonomiky?! Pokud se nepodaří prosadit změnu teď, nepodaří se to další tři roky až pět let. Kde potom bude ČR? „Vždyť stavebnictví je základ hospodářství a každé zdravé ekonomiky, kterou bychom měli společně vyléčit. Můžeme současný návrh považovat za nedokonalý (a který návrh kdy dokonalý byl), můžeme si představovat různé drobnější či výraznější změny. Návrh je ale nyní na stole v podobě, v jaké je, a i přes různé připomínky je nyní nezbytné jej podpořit. Jedině tak lze pomoci české ekonomice,“ dodal Kadeřábek.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj: Nejde o úředníky, ale o stavebníky

Ministerstvo pro místní rozvoj se na většině principů nového stavebního zákona s opozicí shoduje, byla by proto velká škoda jej neschválit. Spor se vede především o tom, zda se má státní správa oddělit na poli povolování staveb od samosprávy. „Zastánci smíšeného modelu si budou stále stát za správností svojí cesty, stejně jako zastánci modelu oddělené státní správy. Našim občanům, zástupcům profesních sdružení a mnohým dalším je ale úplně jedno, jestli jim dá razítko úředník obce nebo státní úředník. Chtějí ho mít hlavně rychle. Proto bych poslance chtěla požádat, aby to vzali v úvahu a nový stavební zákon podpořili,“ uzavřela Klára Dostálová.

Hlavní argumenty pro čistou státní stavební správu

  • Pokud někdo tvrdí, že bereme obcím kompetence v procesu samotného povolování staveb, problematice prostě nerozumí.
  • Obce žádné kompetence v procesu stavebního řízení dnes nemají. Je to kompetence státu v takzvané přenesené působnosti, delegovaná na obce, které ji pro stát za úplatu vykonávají.
  • Cílem je, aby technické řízení o povolení staveb do budoucna řešil stát, a naopak v územním plánování byla ještě více posilněna práva obcí.
  • Už dnes si stát prostory pro úředníky stavebních úřadů od obcí a krajů pronajímá a za tuto službu ročně platí zhruba čtyři miliardy korun.
  • Budeme usilovat o to, aby všichni úředníci pracovali dál tam, kde jsou, a pro občana se změnilo to, že budou konečně dodržovány lhůty.
  • Stavební úřad není záchranná služba a nemusí být dostupný do několika minut. Nejdůležitější je, aby zde byli kvalifikovaní odborníci, kteří budou řešit projekty včas. O to více, když bude celý proces digitalizovaný a občan si tak vše obstará z pohodlí domova od počítače.

Města a obce musí dostat víc peněz na svůj rozvoj, shodli se účastníci kulatého stolu

Jak zajistit udržitelný rozvoj českých měst a obcí? A je kontribuce investorů tou správnou cestou? Podle účastníků dnešního kulatého stolu pořádaného pražskou poslankyní Monikou Červíčkovou je kontribuce dvousečnou zbraní, která může vést akorát k dalšímu zdražení bytů. Nedostatečný rozvoj municipalit je podle nich spíš strukturálním problémem, který tkví v nevhodně nastaveném přerozdělování finančních prostředků z rozpočtového určení daní (RUD). Řešení? Nastavit celý systém tak, aby více peněz z daňových příjmů veřejných rozpočtů zůstávalo v místě, kde výstavbou a rozvojem lokalit vznikají.

„Téma tzv. kontribuce, tedy určité formy příspěvku na občanskou vybavenost ze strany developerů, je v poslední době hodně diskutované, zejména ve velkých městech. Jako poslankyně za hlavní město Prahu považuji za důležité nastavit transparentní pravidla, která by určovala, jakým způsobem by se majitelé pozemků měli podílet na výstavbě školek, budování parků a dalším rozvoji dané lokality. Je však nutné najít rozumný balanc: asi každý si totiž dokáže spočítat, že se nadstavbové investice developerů do občanské vybavenosti nakonec projeví na ceně bytů. Cílem naší debaty proto bylo najít cestu, jak tyto aspekty vyvážit,“ říká poslankyně Monika Červíčková, která kulatý stůl hostila.

Příčiny současné patové situace je přitom podle Červíčkové potřeba hledat v postupném vychýlení rovnováhy mezi výstavbou – ať již bytovou či komerční – a rozvojem lokalit z hlediska jejich potřeb, k němuž v Česku historicky došlo. Ať už se jedná o infrastrukturu, městskou hromadnou dopravu nebo veřejnou vybavenost lokalit, klíčovou chybou bylo podle poslankyně odtržení hodnoty vytvářené výstavbou v daném místě od příjmů, které naopak zůstávají ve „velkém státním rozpočtu“.

„Kontribuce může být krátkodobým nástrojem, z hlediska střednědobého rozvoje by se však neměla stát finálním řešením. Nutné je celý systém přenastavit. Pokud chceme v České republice podporovat dostupné bydlení, tak jeho faktické zatížení sektorovou daní na rozvoj lokality není příspěvkem, který by tomu pomáhal. Už dnes je ostatně development poměrně masivně zdaněn. Například v Německu je sociální bydlení zdaněno 0 %, v ČR 15 %. Každý podobný „příspěvek“ nás vytouženému cíli – tedy dostupnému bydlení, na něž dosáhne větší počet obyvatel – vzdaluje,“ uzavřela Červíčková.

Její slova potvrdil i Jan Kubík, poslanec za Jihočeský kraj a starosta obec Loučovice, podle něhož mají problém s investicemi do rozvoje nejen velká města, ale trápí také malé obce. „Je vidět, že v minulosti se o kontribuci a rozvoji příliš nepřemýšlelo. A týká se to i příměstských oblastí nebo takzvaných satelitů. Ty se poměrně rychle rozrůstaly a najednou zjistily, že nemají potřebnou infrastrukturu, napojení na města, začaly mít problémy s dostupností škol a školek či připojením na vodu a kanalizaci. Navíc zde často byly pozemky prodávány jednotlivcům, nikoliv developerům, takže o příspěvku na rozvoj území nebylo možné vyjednávat,“ vysvětlil Kubík. Jak doplnil, v současné době naopak do příměstských lokalit stále častěji přichází institucionální investoři, s nimiž o podpoře rozvoje území jednat lze a tlak tímto směrem bude tím pádem narůstat.

Místo kontribuce investorů změna rozpočtového určení daní (RUD)

Na kontribuci investorů mám od počátku rozpačitý názor. Na jednu stranu je chvályhodné, že má Praha snahu sjednotit nejasné podmínky pro investory napříč městskými částmi. Na druhou stranu se tyto povinné poplatky za výstavbu projeví opět dalším skokovým navýšením konečných cen bytů a zaplatí je kupující, kteří už dnes na bydlení dosáhnou jen obtížně,“ říká další z účastníků kulatého stolu Ondřej Prokop, místostarosta Prahy 11 a zastupitel hl m. Prahy. Podle Prokopa navíc přetrvávají pochybnosti o zákonnosti kontribuce, protože Praha nemá pravomoc uvalovat novou daň a tento poplatek se jako nová daň může jevit.

„Projekt kontribuce proto beru jako dočasný mechanismus do doby, než se nám společnou a důslednou diskusí podaří prosadit změnu rozpočtového určení daní. Díky ní by se nově vracela část vybraného DPH z prodaných bytů zpět do lokality, kde by byla využita na podporu infrastruktury. Z každého bytu prodaného v minulém roce v našem hlavním městě bylo jen na DPH vybráno v průměru cca 1,5 milionu Kč. To jsou ročně miliardy, za něž by se v Praze mohlo postavit několik škol, parků nebo posílit MHD,“ vysvětlil Prokop.

A souhlasí s ním i generální sekretář Asociace developerů České republiky, Zdeněk Soudný, který přikládá jasný důkaz: jen v Praze přináší celkový vliv developerské činnosti na daních 90,5 miliard korun ročně, z těchto prostředků však hlavnímu městu přísluší pouze 550 milionů korun. Druhým dobrým příkladem může být rozdíl mezi Českou republikou a Německem. Průmyslová hala v Německu odvede za 30 let své existence na daních a odvodech 3,5 miliardy korun, z čehož více než 1,5 miliardy korun zůstane v lokálních rozpočtech. V České republice odvede stejná průmyslová hala za 30 let své existence 3 miliardy korun, ale v lokálních rozpočtech zůstane jen 15 milionů korun!

„Změnit rozpočtové určení daní je určitě krok správným směrem, celý proces změny je nicméně záležitostí na několik let, zatímco města a obce potřebují peníze na svůj rozvoj mnohem rychleji. Proto přicházíme s myšlenkou zavést jednorázový bonus městu ze státního rozpočtu, který by směřoval na rozvoj jeho území. Výše bonusu by byla určena podle typu zástavby a metrů čtverečních. Tyto prostředky by pak primárně sloužily k podpoře rozvoje infrastruktury a veřejné vybavenosti v místě. Jinými slovy, jednalo by se o jednorázovou zpětnou platbu z investic, které v místě generují zisk do veřejných rozpočtů, nyní ale nedoputují do místa svého vzniku, kde jsou potřeba,“ upřesňuje Soudný. Jako další možnost řešení vidí například Plán obnovy, který by rovněž mohl pomoci se zajištěním finančních prostředků pro rozvoj konkrétních lokalit.

Že zásah do rozpočtového určení daní nebude ani snadný, ani rychlý, potvrdil také další z účastníků kulatého stolu Zdeněk Kučera, starosta Prahy 18 – Letňan. „Pokud ale nezačneme, změna nikdy nenastane,“ podotkl. Příčinu obecného odporu proti výstavbě v některých lokalitách zároveň nevidí v odmítání výstavby jako takové, ale spíš ve strachu obyvatel ze ztráty komfortu. „Pokud investor přinese do lokality přidanou hodnotu a přesvědčí místní, že do jejich komfortu zásadně nezasáhne, věřím, že bude snazší dohodnout se i na dalším rozvoji území. Kontribuce může v tomto ohledu výrazně pomoci,“ uvedl Kučera.

Asociace developerů České republiky již dříve představila své šestero pro nastavování příspěvků, které města a obce po developerech požadují. Jedná se o princip nezávislého rozhodování státní správy v přenesené působnosti, rovnost a transparentnost platby a dodržení principu jediné platby, realizované na základně jedné smlouvy.  Zachován musí být rovněž princip přiměřenosti příspěvku a jeho účelové, časové a místní určení.

„Dnešní kulatý stůl přinesl nejen shodu v tom, kde je problém, ale také konkrétní podněty, s nimiž seznámím Ministerstvo financí. Jakkoliv se totiž blížíme ke konci aktuálního volebního období Poslanecké sněmovny, tento strukturální problém zde zůstane a měl by se stát jednou z priorit i pro nové poslance,“ uzavírá poslankyně Červíčková.