K aktuálnímu stavu digitalizace stavebního řízení

Novela stavebního zákona, která je v podstatě jen kosmetickou úpravou stávajícího nevyhovujícího systému povolání staveb, je promarněná šance. Dílčí zlepšení a zrychlení přináší /to dobré v ní zůstalo z předchozí rekodifikace/, o skutečně revoluční krok směrem kupředu k moderní stavební legislativě 21. století se ale nejedná. Podobně či hůře je na tom digitalizace, která z ní vychází. Digitální stavební řízení se v první vlně srazilo do prosté elektronizace /posílání PDF „stavební datovou schránkou“/, ne příliš dobře technicky a právně zvládnutou, navíc fatálně nepřipravenou. Její pokračování – tzv. geoportál vzbuzuje podobné obavy. Dohromady se jedná o odjištěný granát, který, pokud bouchne, může českému hospodářství zasadit bolestivou ránu do nejcitlivějšího místa v nejméně vhodnou dobu. Detail novinky

Asociace Developerů vítá nového člena – společnost SMV Invest

Řady Asociace developerů rozšířila nová členská společnost, SMV Invest. Tento významný krok podtrhuje pokračující růst a diverzifikaci členské základny Asociace a potvrzuje její vedoucí postavení v oblasti rozvoje nemovitostí v České republice. Detail novinky

Vyjádření AD k digitalizaci stavebního řízení

„Informace o problémech s realizací digitalizace stavebního řízení není dobrou zprávou – pro development, ale ani pro Českou republiku a její ekonomiku. Digitalizace měla být důležitou součástí změny stavebního práva, ostatně šlo o „vlajkovou loď“ ministra Bartoše v oblasti stavebního práva. Poté, co se nezachovalo mnoho dobrého z původní rekodifikace stavebního práva v rámci této novely je to další tvrdý zásek do stavebního sektoru v České republice, již tak zmítaného tvrdou krizí.

Naděje, že se digitalizaci do prvního července 2024 podaří zvládnout se limitně blíží nule. Naopak zásadně narostla nejistota, co bude po 1.7. 2024 s novelou. Již dříve jsme vyzývali MMR, aby připravilo opatření, které umožní zachovat novelu ve stávající podobě bez odkladu účinnosti. Byli jsme ale ujištění, že se nic neděje a že se vše zvládá. Tomu dnes už nevěří asi nikdo. Investoři, developeři ale i všichni obyvatelé České republiky si zaslouží jasnou informací o tom, co bude po 1. 7. 2024.“

Společnost Logport novým členem Asociace developerů

Novým členem Asociace developerů se stala společnost Logport, významný developer komerčních nemovitostí. Asociace tak posiluje svou přítomnost v oblasti výstavby pro logistiku, která v posledních letech čelí, i přes zvýšený zájem, velkým strukturálním problémům – od délky povolovacího procesu, přes problematiku udržitelné výstavby, fenomén NIMBY, až po nedostatek rozvojových lokalit. Detail novinky

Brownfieldy jsou inovačními huby pro udržitelný rozvoj

Kladenská Strojovna hostila 5. ročník konference Brownfieldy, která usiluje o rozvoj nevyužitých lokalit v České republice. Mezi hlavní témata patřila udržitelná řešení pro rozvoj rozsáhlých brownfieldů. V programu nechyběly přednášky a diskuse předních odborníků z tuzemska i zahraničí, ani komentovaná prohlídka areálu Poldi Kladno. Záštitu nad konferencí převzali, mimo jiné, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který se akce osobně účastnil, či hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Detail novinky

Omezení komunitní energetiky je hrozba pro stavebnictví i další sektory

Asociace developerů spolu s dalšími organizacemi sdružujícími udržitelný byznys apeluje na premiéra Petra Fialu a ministra Jozefa Síkelu, aby upustili od návrhu na omezení komunitní energetiky. Zvažované omezení energetických společenství na území jedné obce s rozšířenou působností a 1000 odběrných míst nemá technické opodstatnění, vedlo by k ohrožení výstavby i financování projektů. Detail novinky

Asociace developerů vstoupila do evropské federace Build Europe

Asociace developerů České republiky se stala členem zastřešující evropské unie developerů Build Europe. Slibuje si od toho užší spolupráci v oblasti evropské legislativy a norem, ale také sdílení dobré praxe z dalších členských zemí. Detail novinky

Investory trápí vysoké ceny materiálů a jejich nedostatek

Již před vypuknutím pandemie COVID 19 a ruské agrese na Ukrajině se výrazně projevovaly navyšující se ceny materiálů sloužících pro výstavbu, a také jejich nedostatek. To, spolu s rostoucí cenou práce způsobuje stále stoupající ceny nemovitostí v České republice. Jak ukazují poslední statistiky, zlepšení přitom očekávat nelze. Přitom dokud neklesnou ceny vstupů, nelze předpokládat redukci cen bytů.

Detail novinky

Analýza zcela trhá Bartošův návrh nového stavebního zákona, v porovnání s původní verzí propadl

Hodnocení dopadů regulace /RIA/ návrhu nového stavebního zákona z pera Ministerstva pro místní rozvoj mluví zcela jednoznačně: je to zásadní zhoršení současného stavu, nepřináší positivní změnu, a nepřináší takovou míru transparentnosti, jako tomu bylo v komplexní rekodifikaci stavebního práva, která byla schválena v minulém roce. Předkládaná novela je tedy bezesporu krokem zpět. Návrh je potřeba stáhnout, a ve spolupráci s odbornými skupinami se vrátit k původním tezím, na kterých byl konsensus, a na nich postavit skutečně efektivní stavební legislativu. Detail novinky

Krach snah směřujících k moderní stavební legislativě v České republice

Po několika letech se Česká republika ve věci rekodifikace stavebního práva vrací nejen k původnímu nefunkčnímu modelu, ale ještě jej naopak zhoršuje v podobě nového nadbytečného Jednotného enviromentálního stanoviska a dalšího úřadu. Právě to je výsledek návrhu nového stavebního zákona Ministerstva pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše a návrhu JEP Anny Hubáčkové z Ministerstva životního prostředí. Detail novinky