Vyjádření AD k digitalizaci stavebního řízení

„Informace o problémech s realizací digitalizace stavebního řízení není dobrou zprávou – pro development, ale ani pro Českou republiku a její ekonomiku. Digitalizace měla být důležitou součástí změny stavebního práva, ostatně šlo o „vlajkovou loď“ ministra Bartoše v oblasti stavebního práva. Poté, co se nezachovalo mnoho dobrého z původní rekodifikace stavebního práva v rámci této novely je to další tvrdý zásek do stavebního sektoru v České republice, již tak zmítaného tvrdou krizí.

Naděje, že se digitalizaci do prvního července 2024 podaří zvládnout se limitně blíží nule. Naopak zásadně narostla nejistota, co bude po 1.7. 2024 s novelou. Již dříve jsme vyzývali MMR, aby připravilo opatření, které umožní zachovat novelu ve stávající podobě bez odkladu účinnosti. Byli jsme ale ujištění, že se nic neděje a že se vše zvládá. Tomu dnes už nevěří asi nikdo. Investoři, developeři ale i všichni obyvatelé České republiky si zaslouží jasnou informací o tom, co bude po 1. 7. 2024.“

Města a obce musí dostat víc peněz na svůj rozvoj, shodli se účastníci kulatého stolu

Jak zajistit udržitelný rozvoj českých měst a obcí? A je kontribuce investorů tou správnou cestou? Podle účastníků dnešního kulatého stolu pořádaného pražskou poslankyní Monikou Červíčkovou je kontribuce dvousečnou zbraní, která může vést akorát k dalšímu zdražení bytů. Nedostatečný rozvoj municipalit je podle nich spíš strukturálním problémem, který tkví v nevhodně nastaveném přerozdělování finančních prostředků z rozpočtového určení daní (RUD). Řešení? Nastavit celý systém tak, aby více peněz z daňových příjmů veřejných rozpočtů zůstávalo v místě, kde výstavbou a rozvojem lokalit vznikají.

„Téma tzv. kontribuce, tedy určité formy příspěvku na občanskou vybavenost ze strany developerů, je v poslední době hodně diskutované, zejména ve velkých městech. Jako poslankyně za hlavní město Prahu považuji za důležité nastavit transparentní pravidla, která by určovala, jakým způsobem by se majitelé pozemků měli podílet na výstavbě školek, budování parků a dalším rozvoji dané lokality. Je však nutné najít rozumný balanc: asi každý si totiž dokáže spočítat, že se nadstavbové investice developerů do občanské vybavenosti nakonec projeví na ceně bytů. Cílem naší debaty proto bylo najít cestu, jak tyto aspekty vyvážit,“ říká poslankyně Monika Červíčková, která kulatý stůl hostila.

Příčiny současné patové situace je přitom podle Červíčkové potřeba hledat v postupném vychýlení rovnováhy mezi výstavbou – ať již bytovou či komerční – a rozvojem lokalit z hlediska jejich potřeb, k němuž v Česku historicky došlo. Ať už se jedná o infrastrukturu, městskou hromadnou dopravu nebo veřejnou vybavenost lokalit, klíčovou chybou bylo podle poslankyně odtržení hodnoty vytvářené výstavbou v daném místě od příjmů, které naopak zůstávají ve „velkém státním rozpočtu“.

„Kontribuce může být krátkodobým nástrojem, z hlediska střednědobého rozvoje by se však neměla stát finálním řešením. Nutné je celý systém přenastavit. Pokud chceme v České republice podporovat dostupné bydlení, tak jeho faktické zatížení sektorovou daní na rozvoj lokality není příspěvkem, který by tomu pomáhal. Už dnes je ostatně development poměrně masivně zdaněn. Například v Německu je sociální bydlení zdaněno 0 %, v ČR 15 %. Každý podobný „příspěvek“ nás vytouženému cíli – tedy dostupnému bydlení, na něž dosáhne větší počet obyvatel – vzdaluje,“ uzavřela Červíčková.

Její slova potvrdil i Jan Kubík, poslanec za Jihočeský kraj a starosta obec Loučovice, podle něhož mají problém s investicemi do rozvoje nejen velká města, ale trápí také malé obce. „Je vidět, že v minulosti se o kontribuci a rozvoji příliš nepřemýšlelo. A týká se to i příměstských oblastí nebo takzvaných satelitů. Ty se poměrně rychle rozrůstaly a najednou zjistily, že nemají potřebnou infrastrukturu, napojení na města, začaly mít problémy s dostupností škol a školek či připojením na vodu a kanalizaci. Navíc zde často byly pozemky prodávány jednotlivcům, nikoliv developerům, takže o příspěvku na rozvoj území nebylo možné vyjednávat,“ vysvětlil Kubík. Jak doplnil, v současné době naopak do příměstských lokalit stále častěji přichází institucionální investoři, s nimiž o podpoře rozvoje území jednat lze a tlak tímto směrem bude tím pádem narůstat.

Místo kontribuce investorů změna rozpočtového určení daní (RUD)

Na kontribuci investorů mám od počátku rozpačitý názor. Na jednu stranu je chvályhodné, že má Praha snahu sjednotit nejasné podmínky pro investory napříč městskými částmi. Na druhou stranu se tyto povinné poplatky za výstavbu projeví opět dalším skokovým navýšením konečných cen bytů a zaplatí je kupující, kteří už dnes na bydlení dosáhnou jen obtížně,“ říká další z účastníků kulatého stolu Ondřej Prokop, místostarosta Prahy 11 a zastupitel hl m. Prahy. Podle Prokopa navíc přetrvávají pochybnosti o zákonnosti kontribuce, protože Praha nemá pravomoc uvalovat novou daň a tento poplatek se jako nová daň může jevit.

„Projekt kontribuce proto beru jako dočasný mechanismus do doby, než se nám společnou a důslednou diskusí podaří prosadit změnu rozpočtového určení daní. Díky ní by se nově vracela část vybraného DPH z prodaných bytů zpět do lokality, kde by byla využita na podporu infrastruktury. Z každého bytu prodaného v minulém roce v našem hlavním městě bylo jen na DPH vybráno v průměru cca 1,5 milionu Kč. To jsou ročně miliardy, za něž by se v Praze mohlo postavit několik škol, parků nebo posílit MHD,“ vysvětlil Prokop.

A souhlasí s ním i generální sekretář Asociace developerů České republiky, Zdeněk Soudný, který přikládá jasný důkaz: jen v Praze přináší celkový vliv developerské činnosti na daních 90,5 miliard korun ročně, z těchto prostředků však hlavnímu městu přísluší pouze 550 milionů korun. Druhým dobrým příkladem může být rozdíl mezi Českou republikou a Německem. Průmyslová hala v Německu odvede za 30 let své existence na daních a odvodech 3,5 miliardy korun, z čehož více než 1,5 miliardy korun zůstane v lokálních rozpočtech. V České republice odvede stejná průmyslová hala za 30 let své existence 3 miliardy korun, ale v lokálních rozpočtech zůstane jen 15 milionů korun!

„Změnit rozpočtové určení daní je určitě krok správným směrem, celý proces změny je nicméně záležitostí na několik let, zatímco města a obce potřebují peníze na svůj rozvoj mnohem rychleji. Proto přicházíme s myšlenkou zavést jednorázový bonus městu ze státního rozpočtu, který by směřoval na rozvoj jeho území. Výše bonusu by byla určena podle typu zástavby a metrů čtverečních. Tyto prostředky by pak primárně sloužily k podpoře rozvoje infrastruktury a veřejné vybavenosti v místě. Jinými slovy, jednalo by se o jednorázovou zpětnou platbu z investic, které v místě generují zisk do veřejných rozpočtů, nyní ale nedoputují do místa svého vzniku, kde jsou potřeba,“ upřesňuje Soudný. Jako další možnost řešení vidí například Plán obnovy, který by rovněž mohl pomoci se zajištěním finančních prostředků pro rozvoj konkrétních lokalit.

Že zásah do rozpočtového určení daní nebude ani snadný, ani rychlý, potvrdil také další z účastníků kulatého stolu Zdeněk Kučera, starosta Prahy 18 – Letňan. „Pokud ale nezačneme, změna nikdy nenastane,“ podotkl. Příčinu obecného odporu proti výstavbě v některých lokalitách zároveň nevidí v odmítání výstavby jako takové, ale spíš ve strachu obyvatel ze ztráty komfortu. „Pokud investor přinese do lokality přidanou hodnotu a přesvědčí místní, že do jejich komfortu zásadně nezasáhne, věřím, že bude snazší dohodnout se i na dalším rozvoji území. Kontribuce může v tomto ohledu výrazně pomoci,“ uvedl Kučera.

Asociace developerů České republiky již dříve představila své šestero pro nastavování příspěvků, které města a obce po developerech požadují. Jedná se o princip nezávislého rozhodování státní správy v přenesené působnosti, rovnost a transparentnost platby a dodržení principu jediné platby, realizované na základně jedné smlouvy.  Zachován musí být rovněž princip přiměřenosti příspěvku a jeho účelové, časové a místní určení.

„Dnešní kulatý stůl přinesl nejen shodu v tom, kde je problém, ale také konkrétní podněty, s nimiž seznámím Ministerstvo financí. Jakkoliv se totiž blížíme ke konci aktuálního volebního období Poslanecké sněmovny, tento strukturální problém zde zůstane a měl by se stát jednou z priorit i pro nové poslance,“ uzavírá poslankyně Červíčková.

Dostupnější bydlení? Pomoci mohou multigenerační hypotéky i úprava standardů pro novou výstavbu, navrhuje poslankyně Červíčková

Dostupným bydlením se dnes zabýval kulatý stůl, k němuž pražská poslankyně Monika Červíčková (ANO) přizvala experty z různých oblastí. Hlavním smyslem diskuse bylo najít možná řešení, jak dostupnost bydlení zvýšit.
Spolu s poslankyní Červíčkovou diskutoval místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop, ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková, Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky, Vladimír Staňura, hlavní poradce Česká bankovní asociace, nebo Zdeněk Soudný, generální sekretář Asociace developerů ČR.

„Naším cílem musí být zpřístupnit bydlení širší skupině obyvatel. Zásadně se totiž rozevírají nůžky mezi dostupným bydlením a schopností jej měsíčně splácet bez fatálního dopadu na disponibilní příjem rodiny,“ uvedla hned v úvodu Červíčková. Jak dodala, jsou dvě možné cesty, kterými se lze vydat.

Snížení DPH i mezigenerační hypotéky

Jednou z nich je snížení cen bytů, což je ale velmi nesnadný úkol – už proto, že nejvíce dnes byty zdražuje stát. „Ve veřejném prostoru stále více rezonuje téma snížení DPH u výstavby bytů. Já osobně jsem přesvědčená, že je nutné uvažovat o tomto nástroji v případě některých typů výstavby pro specifické účely, například u sociálního bydlení. Mohlo by se jednat buď přímo o snížení vstupní ceny produktu nebo o vratku DPH při splnění jasně definovaných podmínek. Vždy by každopádně muselo jít o podporu směřovanou přímo cílové skupině daného segmentu, nikoliv developerům,“ vysvětlila Červíčková.

Druhou, mnohem snazší a rychlejší cestou, by pak mohly být aktivity vedoucí ke snižování měsíčních výdajů za bydlení. Je přitom jedno, zda se jedná o vlastnické, nájemní nebo družstevní bydlení. Právě družstevní bydlení, které se u Čechů těší stále větší oblibě, by však   mohlo být tzv. hudbou budoucnosti. V této souvislosti zmínil Zdeněk Soudný, generální sekretář Asociace developerů ČR, zajímavý nástroj garance financování družstevní bytové výstavby ze strany státu: „Potenciál dřímá v Národním rozvojovém fondu, který založily banky a jenž by právě mohl být tím, kdo bude rozvoj družstev podporovat garancí. Stát by navíc mohl například mladým rodinám pomoci formou bezúročné půjčky na první vklad do družstva,“ vysvětlil Soudný.

Dalším zajímavým nástrojem, o němž se v souvislosti se snižováním nákladů na bydlení hovořilo, byly tzv. mezigenerační hypotéky. V praxi se jedná o prodloužení splatnosti hypotéky tak, aby byl měsíční náklad nižší a takto získané bydlení tím pádem dostupnější. Mladým rodinám by to umožnilo zásadně snížit měsíční výdaje na bydlení.

„Otevřít bychom nicméně měli i otázku norem, respektive standardů bydlení. V České republice dnes platí velmi přísné normy, kvůli nimž se často bydlení výrazně prodražuje. Vytvořit nové, méně striktní standardy, které by zároveň zachovaly stávající kvalitu bydlení, je tedy jedním z dílčích řešení,“ dodala Červíčková, která nyní k úpravě těchto standardů i výše uvedenému snížení DPH připravuje pozměňovací návrhy, jež budou předloženy k návrhu zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových (sněmovní tisk č. 952).

Aktivnější role měst a obcí

Jen nové návrhy však nejsou všespásné, důležité je zapojit do řešení problematiky (ne)dostupného bydlení města a obce, apeloval Ondřej Prokop (ANO), místostarosta Prahy 11 a zastupitel hl. m. Prahy. „Praha se dostala na pokraj absolutní nedostupnosti bydlení. Přestože bylo připraveno hned několik projektů, které mohly do bytového fondu města přinést až tisíc bytů, současné vedení Prahy v čele s primátorem Hřibem tyto projekty nechalo ležet ladem. Dlouhodobě se v Praze také povoluje výstavba výrazně méně bytů, než jich je potřeba. V roce 2020 to bylo 3 246 bytů, přitom Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy definoval, že jen pro zachování přirozené obměny bytového fondu města je nutné stavět ročně minimálně 6 000 bytů. I to má za následek extrémní zvýšení cen bytů ze zhruba 56 tisíc Kč za m2 v roce 2015 až na cca 120 tisíc Kč za m2 nyní,“ kritizoval Prokop.

Dostupnosti bydlení v Praze podle něj zároveň příliš nepomáhají ani některé další kroky současného vedení – například záměr kontribucí, který povede k dalšímu skokovému zdražení bytů v hlavním městě. Jak dále uvedl, rozvoj bytového fondu měst a obcí by významně podpořila změna Rozpočtového určení daní tak, aby více peněz, které rozvoj přináší, zůstávalo v lokalitě, jež takto vybrané peníze může využít pro své potřeby, tedy i budování bytového fondu.

Ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková vidí v tomto ohledu jako důležitý rovnoměrný rozvoj bytové kapacity v celé České republice. V rámci diskuse tak mimo jiné zmínila obavu z postupného vylidňování menších měst a obcí v neprospěch velkých měst.

Podle Zdeňka Soudného, generálního sekretáře Asociace developerů ČR, však nelze předpokládat zvýšení dostupnosti bydlení, pokud se v České republice nezačnou byty skutečně stavět. „V současném systému nemohou být města a obce v procesu plánování, resp. povolování bytové výstavby rychlejší ani levnější. Navíc nemají dostatek volných pozemků, které by mohly k tvorbě dostupného bydlení využít. Městská či obecní výstavba, případně výstavba prostřednictvím různých neziskových stavebních družstev je důležitým doplňkem bytové výstavby v České republice, není ale řešením, jak dostupnost bydlení zvýšit,“ uzavřel Soudný.