Blog - Latest News

Asociace developerů vstoupila do evropské federace Build Europe

Asociace developerů České republiky se stala členem zastřešující evropské unie developerů Build Europe. Slibuje si od toho užší spolupráci v oblasti evropské legislativy a norem, ale také sdílení dobré praxe z dalších členských zemí.

„Na evropské úrovni stojíme před mnoha zásadními momenty, development patří mezi současným vývojem nejvýrazněji zasažené hospodářské segmenty, a je potřeba hledat řešení již nikoli v rámci národní politiky, ale právě na úrovni Evropské unie. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli spojit se s přední evropskou asociací zastřešující developery,“ říká Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky.

Build Europe je federací národních developerů a stavitelů domů. Zastupuje více než 30 000 developerů a stavitelů domů přidružených k asociacím 10 států. Vznikla již v roce 1958. Není přitom náhodné, že sídlí doslova proti sídlu Evropské komisi. Právě ta totiž musí být pro evropské developery partnerem pro diskusi o budoucnosti.

„Jednání, které v nedávné době proběhlo v Hamburku, a němž byla Asociace developerů přijata za člena, potvrdila jak naše naděje – tedy že s podobnými problémy, se kterými se potýkáme v ČR, se střetávají také developeři v jiných zemích Evropy. Bohužel také potvrdila naše obavy. Development stojí na hraně. Na jedné straně legitimní výzvy na udržitelnost, na straně druhé technické a realizační možnosti, a také nárůst cen výsledných produktů – bytů, kanceláří či logistických staveb, které všechny tyto novinky přinesou,“ podotýká Kadeřábek.

Že členství v Build Europe dává smysl potvrdily již první dny. Asociace developerů díky fungující výměně informací rychle získala podklady například pro problematiku parkování vozidel na alternativní pohon, tedy konkrétně jak jednotlivé členské země řeší otázku parkování a nabíjení elektrovozidel v garážích.