Blog - Latest News

REKODIFIKACE: KDY JINDY, NEŽ PRÁVĚ NYNÍ?

Kdy jindy, než právě nyní, na prahu zásadní hospodářské krize, přijmout legislativu, která může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu národní ekonomiky?! V České republice netrpíme (jen) krizí bydlení, ale krizí ve výstavbě. Nabobtnalá byrokracie, nekonečná napadání, odvolávání a soudy. Úřady, které nejsou náležitě vybavené. Normy pro normy, nikoli pro kvalitu výstavby. Zmatek, chaos. To vše přináší pomalou a drahou výstavbu. V soukromém sektoru především bytů, ve veřejném silnici, dálnic, železnic, infrastruktury obecně. To vše nelze změnit drobnou úpravou, ani více drobnými úpravami. To vše se musí změnit komplexně. 
Původní teze a věcný záměr Vlády České republiky sliboval v oblasti stavebního práva mnohem progresivnější změnu. Původní záměr, který přišel do Parlamentu byl spíše zklamáním. Současný komplexní pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka vrací zpět některé klíčové momenty – jako je například oddělený model, vyřešení DOSSů a některé další, a je proto nadějí, že se situace přece jen ještě změní. Věříme nicméně, že se podaří návrh ještě dále vylepšit – kupříkladu důraznějším zakotvením pevných a efektivně vymáhatelných lhůt v celém stavebním procesu. Mohou-li mít lhůty lidé, proč by je nemohly mít úřady?
Pokud se to nepodaří nyní, nepodaří se to dalších tři roky až pět let. Kde potom bude ČR? Vždyť stavebnictví je základ hospodářství a každé zdravé ekonomiky, kterou bychom měli společně vyléčit.