Spolupráce měst a developerů v Evropě

Spolupráce měst a developerů v Evropě

Asociace developerů ČR se ve spolupráci se společností Deloitte aktivně zabývala problematikou spolupráce měst a obcí s developery a investory/v Praze například označovanou pojmem „kontribuce“/. Veřejná diskuse na toto téma přinesla mnohé výzvy, a to jak v oblasti věcné, analytické či politické. Jednou z důležitých oblastí bylo srovnání odborného nastavení v jiných městech Evropy, abychom lépe porozuměli potřebám jak měst, tak možnostem developerů a nechali se inspirovat, respektive vyhodnotili silné či slabé stránky podobného fungování v Kodani, Mnichově či například ve Varšavě.
Výsledkem dlouhodobé práce je studie, která nejen představuje srovnávací analýzu, ale také poukazuje na dobrou praxi.

Prezentace byla představena na on-line live streamu. Plná verze live streamu je dále dostupná přes YouTube na kanálu Deloitte CZ Webcatspřípadně lze využít sestřih klíčových myšlenek.

Studie ke stažení