Blog - Latest News

Konference Brownfieldy 2021: Naděje a příležitosti pro brownfieldy

Více než 200 účastníků a 20 vystupujících zaplnilo bývalá kasárna v Českém Krumlově, aby diskutovali přítomnost i současnost českých brownfieldů. Konference Brownfieldy 2021, pořádaná Asociací developerů České republiky a Kateřinou Kubizňákovou, navazovala na úspěšné předchozí dva ročníky. Představila, jak se daří rozvíjet zanedbaná území v České republice, jaké jsou v této oblasti trendy či možnosti z hlediska podpory státu.  Především byla konference jedinečnou příležitostí pro setkání všech aktérů, kteří jejich další vývoj ovlivňují – představitelů státu, samospráv, veřejných a soukromých investorů.

Miliardy z Národního plánu obnovy a redefinice v konceptu udržitelnosti

„Po 30 letech stojí brownfieldy před dalším pomyslným mezníkem, který může podpořit jejich rozvoj. Na jedné straně se jedná o Národní plán obnovy, který může přinést miliardy korun na podporu jejich transformace. Na druhé straně současné trendy modrozeleného rozvoje, zesílené evropskou politikou Green Deal znamenají nutnost redefinice rozvoje brownfieldů se zahrnutím moderních řešení pro energetiku, nakládání s vodami, či obecně ve smyslu udržitelnosti lokality,“ říká Zdeněk Soudný, generální sekretář Asociace developerů. Jak na místě upozornila ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Marie Zezůlková, právě bez silného akcentu na principy udržitelnosti nebude možné finanční prostředky z Národního fondu obnovy čerpat. V rámci něho přitom do České republiky přijde až 180 miliard korun. Ti, kdo by chtěli finančních prostředků z něj využít, musí ale pracovat rychle – žádosti musí být podány do roku 2023 a do roku 2025 musí být finanční příspěvky vyčerpány, upozornila Marie Zezůlková.

Je přitom až překvapivé, jak málo se dosud daří brownfieldy v České republice přeměňovat na živoucí součásti českých měst a obcí. „V roce 2018 jsme prezentovali čísla ze statistik agentury CzechInvest, která říkala, že v České republice se nachází přibližně 3 500 lokalit brownfieldů s rozlohou cca 8 600 ha. Dnes je to 3 278 lokalit o celkové rozloze 9 094 hektarů. Je tedy zřejmé, že počet brownfieldů se nesnižuje, spíše zvyšuje, a to ani nepočítáme lokality po ukončené důlní činnosti,“ upozorňuje Kateřina Kubizňáková. Přesto existují úspěšné projekty, které je dobré brát za příklad. Jedná se kupříkladu o přeměnu bývalé továrny na muzeum v západočeské obci Plesná nebo připravovaná přeměna bývalých kasáren v centru Tábora. Rozvoj tohoto rozsáhlého brownfieldu by měl do města přinést nové bydlení. Představena byla i studie, která se zabývá konverzí samotných bývalých kasáren v Českém Krumlově, kde se konference konala. S velkým zájmem se setkala prezentace zahraničního přístupu k rozvoji brownfieldů od Patricka Lütha z norského architektonického studia Snøhetta. Ten prezentoval nejen zahraniční příklady z Osla a Budapešti, ale i vlastní zkušenosti z projektů v České republice.

„Můžeme stále naříkat nad tím, že máme nevyhovující legislativu, že stát regeneraci brownfieldů nedostatečně podporuje, že podmínky pro jejich rozvoj jsou pro municipality často hraniční, že pro investory se jedná o velmi nejisté projekty. Nebo tisíce planých hektarů, mnohdy na velmi zajímavých místech, vezmeme jako příležitost pro zlepšení bytové situace nebo jako příležitost pro rozvoj logistických center, která České republice zásadně chybí, jak ukázaly nedávné měsíce. Mohou zde ale stejně tak vznikat nové průmyslové čtvrti, parky nebo kulturní zařízení,“ říká Zdeněk Soudný z Asociace developerů České republiky.

Generujme více projektů

„Pro mnoho problémů, o kterých čteme téměř každý den v novinách, vidíme vhodné řešení skrze revitalizaci brownfieldů. Ideálně s nadšením, jasnou vizí, ale současně s pokorou k již vytvořenému, a realizujme architektonicky kvalitní a lidsky příjemné nové prostředí. Na přeměně brownfieldu se většina aktérů shodne, město, developer i místní obyvatelé. Generujme více projektů, jakými jsou Kotelna v Libčicích, DOX v Praze, DOK Nordbeans v Liberci nebo Dolní oblast Vítkovic v Ostravě. Pojďme stoupat vzhůru a aktivně probouzet tato místa“, uzavírá Kateřina Kubizňáková.

Více informací o proběhlé konferenci Brownfieldy 2021 najdete na adrese https://www.kfbrownfieldy.cz, kde jsou k dispozici také profily řečníků, všechny prezentace vystupujících, a fotografie z akce.

 

Fotogalerie: Jordan Dimov