Blog - Latest News

Schválení nového stavebního práva je pro ČR zásadním momentem

Schválení rekodifikace stavebního práva Poslaneckou sněmovnou je důležitým signálem pro občany České republiky, pro developery, ale také pro zahraniční investory. Ti naši republiku dlouhodobě obcházeli právě kvůli byrokratickému marastu, se kterým jsme se zde dosud museli potýkat. Rekodifikace sama o sobě není řešením všech problémů, které ve stavebnictví jsou, je ale prvním krokem k jejich postupné nápravě.

Je velmi důležité, že k přijetí legislativy došlo právě nyní, kdy se musíme připravovat na postpandemické období. Development hraje v ekonomické každého státu velmi důležitou roli, a to jak přímo, tak díky zásadnímu multiplikačnímu efektu také zprostředkovaně. Bude proto extrémně důležitým pro následující roky a české hospodářství a pro to, jak bude ČR v evropském kontextu v dalších letech úspěšná.

Začátek práce na tomto záměru začala v roce 2017, samotná práce na rekodifikaci potom v roce 2019 věcným záměrem a následně paragrafovaným zněním.  Jakkoli ještě zbývá Senát, případné přehlasování vráceného zákona a následně podpis prezidenta republiky, věříme, že dnešní schválení je signifikantním krokem, který naznačuje, že celá norma během následujících týdnů projde tímto finálním stadiem a vstoupí v platnost. 

V České republice netrpíme (jen) krizí bydlení, ale krizí ve výstavbě. Nabobtnalá byrokracie, nekonečná napadání, odvolávání a soudy. Úřady, které nejsou náležitě vybavené. Normy pro normy, nikoli pro kvalitu výstavby. Zmatek, chaos. To vše přináší pomalou a drahou výstavbu. V soukromém sektoru především bytů, ve veřejném silnici, dálnic, železnic, infrastruktury obecně. To vše nelze změnit drobnou úpravou, ani více drobnými úpravami. To vše dnes Poslanecká sněmovna podpořila komplexně.

Ocenit lze především sjednocení legislativy do jednotné soustavy státní stavební správy, zavedení základních principů integrace, důraz na lhůty v řízení, jakkoli je otázkou, zda optimálně je řešena jejich skutečná vymahatelnost. Pro všechny, a pro stát především je důležité prosazení odstranění složitého a neefektivního modelu správního i soudního přezkumu závazných stanovisek a podkladových rozhodnutí či zamezení opakovanému vracení řízení na 1. stupeň. Velmi positivně lze hodnotit také návrh principu digitalizace – stavební agenda bude fakticky první oblastí státní správy, která se dočká skutečného digitálního workflow. 

Asociace developerů po celou dobu přípravy Rekodifikace stavebního práva v ČR poskytovala expertní součinnost Hospodářské komoře České republiky, která byla součástí odborných skupin MMR a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.