Blog - Latest News

Rozeběhněte stavební povolování a kolaudace

Rozeběhněte stavební povolování a kolaudace, vyzývá Asociace developerů

 

Praha, 13. května 2020

S postupným uvolňováním přijatých opatření v důsledku současné pandemie je potřeba co nejrychleji rozeběhnout opět stavebně povolovací procesy, kolaudace a další administrativní úkony na straně stání správy a místních samospráv, upozorňuje Asociace developerů.

V posledních 2 měsících se celý proces na straně státu de facto zastavil. S ohledem na neprojednané a neuzavřené projekty a na další, které budou na úřady podány následně, tak developeři očekávají minimálně půlroční zdržení celého procesu. To způsobí nejen finanční ztráty, ale také dále prohloubí nedostatek bytů na trhu. Jak uvádí poradenská společnost Deloitte, je v současné době na stavebních úřadech jen v Praze v různé fázi povolovacího procesu téměř 32 tisíc bytů.

„Nepovoluje se. Neprojednává se. Nekolauduje se,“ shrnuje situaci na stavebních úřadech posledních týdnů Ing. Tomáš Kadeřábek. Většina úřadů v České republice fungovala v rámci nouzového stavu ve velmi omezeném režimu. A to fakticky zamezilo schvalování projektů. „Projekty nebylo kam podat, protože úřady měly omezený přístup, mnoho úřadníků bylo na home office, a podat projekt elektronickou cestou není v České republice v roce 2020 možné,“ vysvětluje Kadeřábek. A jak dodává – tam, kde úřad fungoval a bylo možné žádost podat, nebylo možné jej projednat. A tak zůstal stejně „zaseknutý“. Stejně tak se ale nekolaudovalo, protože úředníci měli omezený pohyb mimo úřad a jinou cestou kolaudovat v ČR nelze. Omezeny byla také další správní úkony.

Asociace developerů proto vyzývá, aby s koncem nouzového stavu byl co nejrychleji navrácen původní model fungování úřadů, tedy aby bylo možné projekty na stavební úřady podávat ke schválení, projednávat je, procházet celým povolovacím procesem a také kolaudovat. Případně aby byla přijatá taková opatření, která celý proces nebudou dále blokovat či zdržovat.

„I pokud se nyní situace rychle napraví, zůstane na úřadech po dvouměsíční „odstávce“ hromada práce. Která bude doplněna novými žádostmi, které nebylo možné podat a projednat. Již tak značně vytížené stavební úřady tak budou mít problém zvládat nával staré a nové práce. Je tedy zřejmé, že stavební povolování a projednání se – ke smůle klientů – opět protáhnou. A to nejméně o půl roku,“ uzavírá ředitel Asociace developerů, Ing. Tomáš Kadeřábek.