Blog - Latest News

Čeští developeři volají po zásadních změnách, vydali vlastní Zvolání

Asociace developerů ČR poukazuje na akutní problémy, kterým čelí český developerský sektor. V současné době se obor potýká s legislativní nestabilitou, nadměrnou byrokracií a vysokou daňovou zátěží, což výrazně brzdí rozvoj nových bytových, komerčních i logistických projektů.

Zvolání českého developmentu si můžete přečíst zde. 

„Výstavba je klíčovým prvkem ekonomického úspěchu země, přičemž stabilní a podporující prostředí je pro její rozvoj nezbytné. Česká republika však čelí nedostatečnému zjednodušení legislativy a povolovacích procesů, což odráží potenciální investory a ztěžuje rozvoj infrastruktury. Asociace developerů zdůrazňuje, že je čas na skutečnou změnu, která by přinesla efektivní územní plánování, rychlé stavební povolení, digitalizaci procesů a finanční podporu pro města a obce,“ říká Ing. Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace.

Problémy, jako jsou ztráta kvalifikované pracovní síly, podfinancování rozvoje měst a obcí, a nedostatek stavebních materiálů, jsou jen některé z mnoha, které je nutné řešit. „Vyzýváme k dialogu s relevantními ministerstvy a k přijetí opatření, která zohlední potřeby sektoru a podpoří jeho zdravý rozvoj,“ zdůrazňuje Kadeřábek.

Asociace developerů ČR klade důraz na šest klíčových oblastí pro zlepšení situace: efektivní územní plánování, jednoduché stavební povolení, efektivní digitalizaci procesů, investiční podporu měst a obcí, revizi daňové zátěže a omezení regulace ve prospěch inovací. Tyto kroky jsou považovány za základ pro obnovení dynamiky v oblasti developmentu a pro posílení české ekonomiky. Je nezbytné, aby se výstavba stala prioritou veřejného zájmu a aby byla politicky i společensky podporována.

Právě tyto body obsahuje Zvolání českého developmentu, které je výsledkem konsensu českých developerů, a se kterým budou v následujícím období seznámeni čelní představitelé České republiky.

„Nechceme přicházet jen s kritikou toho, co je špatně, co je nefunkční, nebo s čím se potýkáme. Naše Zvolání českého developmentu bereme jako výzvu veřejným institucím k úzké spolupráci. Varujeme, naopak, před představami některých, vedoucích naopak k hlubší regulaci. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, regulace ve svém důsledku vede právě k opačnému výsledku,“ uzavírá Tomáš Kadeřábek.